skip to Main Content

Popaanzee Kickstart voorlopig afgelast

Vanwege de verlengde lockdown worden ook de Popaanzee Kickstart avonden niet georganiseerd. Logisch natuurlijk 🙂

De afgelopen maanden hebben we het aantal deelnemers drastisch zien afnemen; dat is een direct gevolg op de maatregelen die genomen zijn vanwege Covid-19. Ook wij volgen de ontwikkelingen goed en zullen gaan afwegen of en wanneer we weer gaan starten. We mikken nu op maart 2021, de maanden januari en februari hebben we al uit de agenda geschrapt.

Voor updates: houd vooral onze socials Instagram en Facebook in de gaten. Blijf voor lekker muziek maken en we hopen jullie weer snel te zien in ’t Beest in Goes of De Spot in Middelburg.