skip to Main Content

Landelijke subsidie voor regionale talentontwikkeling Muziekhub Zuid

Popaanzee vormt samen met Music Hub Brabant en Pop in Limburg het nieuwe samenwerkingsverband Muziekhub Zuid. Hiervoor krijgen zij vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) via het Fonds Podiumkunsten een financiële impuls.

Sterke infrastructuur muziekindustrie
De landelijke subsidie versterkt de infrastructuur voor talentontwikkeling en kennisdeling voor professionalisering in de muziekindustrie in de regio. Het nieuwe samenwerkingsverband MuziekHub Zuid richt zich op talentontwikkeling in de pop-, hiphop- en dancemuziek. De samenwerkingsverbanden die met elkaar Muziekhub Zuid vormen bestaan uit de volgende partners: Kool CultDynamo, 013, Effenaar, Mezz, Willem Twee, Gebouw-T, Groene Engel, De Pul, Poppodium Grenswerk, Muziekgieterij, Poppodium Volt, Bosuil, De Nieuwe Nor, Popodium De Spot, Podium ’t Beest,  Talentvolle musici hebben door dit uitgebreide netwerk nog meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen op alle aspecten die (op termijn) nodig zijn voor een duurzame en weerbare carrière in de muziekindustrie.

Talent staat centraal
De landelijke subsidie is bedoeld voor activiteiten die binnen het samenwerkingsverband worden uitgevoerd en waarbij de ontwikkeling van talent centraal staat, zoals het bieden van onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden, van artistieke of zakelijke begeleiding en van het faciliteren van optredens.

Samenwerking van Noord-Brabant, Zeeland en Limburg
Muziekhub Zuid is een geweldige aanvulling op wat we in Zeeland op het gebied van talentontwikkeling, met steun van de Provincie, de laatste jaren hebben opgebouwd”, zegt Leontien Poppe coördinator van Popaanzee. “Het delen van kennis tussen de partners onderling en het samenwerken buiten de grenzen van de provincies zal de keten verder versterken. Door de samenwerking komen talenten ook écht de eigen provincie uit.”

Imke de Feber, accounthouder van Music Hub Brabant en adviseur Muziek bij Kunstloc Brabant: “Zonder die provinciale investering in Music Hub Brabant was het ook niet mogelijk geweest om op deze manier een aanvraag te doen bij Fonds Podiumkunsten”

Foto: Simone Michielsen