skip to Main Content

Talent moet weer ‘Naar Vore!’ – Tweede Kamerdebat over de Popnota

Naar Vore!
Naar aanleiding van het Kamerdebat, maandag 28 juni, omtrent de cultuurnota ‘Naar Vore’ van SP-Kamerlid Peter Kwint willen wij, samen met onze collega popkoepels, die verenigd zijn in het landelijke PopNL, de Kamer oproepen stappen te maken richting een gezond popklimaat. Er worden goede stappen gemaakt voor het versterken  van de sector, maar we willen én moeten nu doorpakken. Door nieuwe investeringen kan de popsector in de basis worden versterkt. Daarin hebben we oog van alle disciplines: van hiphop tot dance, en van singer-songwriter tot metal.

Voor al die disciplines willen wij aan de bak: voor talenten, eerlijke betalingen voor artiesten en een gezonde infrastructuur. Daar is echter wel wat voor nodig. Daarom roepen wij op om extra investeringen te doen in de cultuursector in het algemeen en popkoepels in het bijzonder. Wij vragen om een financiële versterking voor popkoepels. De provinciale en stedelijke popkoepels spelen een substantiële rol in de ontwikkeling van talent en zijn hierom een belangrijke schakel in de landelijke infrastructuur. Daarnaast kijken wij naar thema’s als inclusiviteit, fair-practice en dragen we bij aan het versterken van de bestaande infrastructuur. Kortom: wanneer er wordt geïnvesteerd in popkoepels, profiteert de hele sector met in het bijzonder de talenten  die de popsector rijk is.

Waarom willen we het belang van nieuw beleid voor de popsector aankaarten:
1) inkomstenpositie versterken van de artiest (meer inzet op de fair practice code);
2) een subsidiestelsel dat aansluit bij het karakter van de popsector;
3) instandhouding van (kleine) poppodia en de algemene provinciale/stedelijke infrastructuur die een belangrijke functie vervullen voor talent en;
4) investeren in inclusiviteit en diversiteit.

De positie van enkele popkoepels staat onder druk en daarmee komt ook een gezonde infrastructuur in gevaar. Het belang van een gezonde  infrastructuur is van onmiskenbaar belang en popkoepels spelen daar een centrale rol in. Willen we blijven inzetten op talent die een  ontwikkeling kan doormaken naar de top? Dan moeten we nu ‘Naar Vore’!

Namens alle Aangeslotenen POPnl – Platform Talentontwikkeling